Page 24 - Babaoğlu Group Katalog
P. 24

Piller Dizel Destekli Kinetik Enerji Depolu Dinamik
      KGK UBTD+ with PB ve Piller Dizel Destekli

      Akü Yedeklemeli Dinamik
      KGK UBTD+ with Battery

       sinüs sinyali -%50,+%15 geniş giriş gerilim toleransı
           toleransı
        %96’ya varan verim

            harmoniği
        Limitsiz crest faktörü
            (14xln)
           0,99

        %100 Galvanik izolasyon
         1850 bin saat MTBF süresi             Sürekli ve temiz enerji kaynağı dinamik kesintisiz güç
           ömrü
                                  kaynaklarının en önemli özelliği şebekeden bağımsız
          maliyetleri
                                  doğal sinüs üreten eşsiz senkron makineye sahip
          maliyetleri
                                  olmasıdır. UBTD, akülü veya kinetik enerji depolu
            kullanımı
                                  seçenekleri olan dizel motorlu sürekli enerji
                                  kaynağıdır.
       verebilme BMS ve birçok haberleşme sistemiyle uyumlu Yardımcı sistemler (harici elektrojen grubu,
           opsiyonu
                                  kompanzasyon, dağıtım paneli, senkronizasyon
                                  ünitesi) akuple edilmesine ihtiyaç duymayan
                                  kesintisiz kompakt enerji altyapısıdır. OG ve AG
                                  şartlarda çözüm kapasitesine sahip olan UNIBLOCK-
                                  TD paralelleme yapılmadan single olarak UBTD+
                                  with PB 625kVA-3000kVA arasında, UBTD+ with
                                  Battery 625kVA-1670kVA arasında üretilmektedir.
                                  Paralelleme vasıtasıyla da 50MVA’a kadar çözüm
                                  sunmaktadır. Kullanıcı isteğine göre yüksek kalitede
                                  farklı dizel motor seçenekleri sağlanabilen sistemde
                                  çift çıkış opsiyonu tercih edilerek tek bir sistemde
                                  hem kgk
        MAGIC CHOKE adlı üç bacaklı şok bobini sayesinde yükten
                                  hem de stanbdy jeneratör çözümü mümkündür.
       şebekeye akım harmoniklerin bastırılması, şebekeden yüke  yönlü POWERBRIDGE kinetik enerji deposu
       gerilim harmoniklerinin izolasyonu ve şebekeye yönlenen kısa  mükemmel frekans stabilizayonu sağlayarak
       devre akımlarının
                                    dinamik yükleri sorunsuz besler. Dinamik yük
       sınırlandırılmasını sağlayarak dekuplaj sağlar.
                                    şartlarında, ani peak akımlarında dahi limitsiz crest
        21MJ ve 16,5MJ seçeneklerine sahip POWERBRIDGE kinetik
                                    faktörü özelliği ve %100 yük adımına sahip olan
       enerji deposu çözümüyle akü grubu kullanılmadan kinetik
                                    UNIBLOCK-TD, şebekeden bağımsız senkron
       enerjinin elektrik enerjisine donuşturulmesiyle yedekleme
                                    motorda yeni baştan üretilen gerilim KGK çıkışında
       sağlanmış olur. 1000kVA gücünde kinetik enerji depolu sistem,
                                    parazitsiz ve doğal bir sinus elde edilmesine olanak
       elektrik kesintisinde tam yükü 17 saniye boyunca
                                    verir. Yük tarafında oluşan kısa devre akımları,
       destekleyebilir. Bu sayede dizel motora start
                                    nominal akımının 14 katı kadar elemine edilerek
       vermeden kısa süreli kesintileri ve şebekedeki dalgalanmaları
                                    selektif krtik yük operasyonunun devamı sağlanır.
       destekleyebilir. Uzun otonomi süresi ile stressiz dizel start
       operasyonu sağlar.                    UNIBLOCK senkron makineye entegre endüstriyel
                                    pervane sayesinde sistem havalandırması doğal
                                    olarak sağlanır. İlave bir klima sisteminin
                                    kullanılmasına gerek yoktur.
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29