Page 23 - Babaoğlu Group Katalog
P. 23

Piller Akü Yedeklemeli

        Dinamik KGK UBT+
        ve Piller Kinetik Enerji

        Depolu Dinamik KGK UBT+

         Yarı iletken malzeme kullanmadan elde edilen doğal
         sinüs sinyali -%50,+%15 geniş giriş gerilim toleransı
         ±%5 giriş frekans toleransı
         %97’ye varan verim
         Her koşul altında %99 harmonik bastırma
         %3’ün altında giriş akım harmoniği
         Limitsiz crest faktörü
         Yüksek kısa devre dayanımı (14xln)         Sürekli ve temiz enerji kaynağı dinamik kesintisiz güç
         Giriş güç faktörü 0,99               kaynaklarının en önemli özelliği şebekeden bağımsız
         %110 yükte 1 saat, %150 yükte 2 dakika çalışabilme  doğal sinüs üreten eşsiz senkron makineye sahip
         %100 Galvanik izolasyon              olmasıdır. UNIBLOCK-T, akülü ve kinetik enerji deposu
         850 bin saat MTBF süresi              olarak iki farklı yedekleme yapısına sahip modeldir.OG
         25 yıl çalışma ömrü                ve AG şartlarda çözüm kapasitesine sahip olan
         Düşük bakım maliyetleri              UNIBLOCK-T, paralelleme yapılmadan single olarak
         Düşük işletme maliyetleri             UBT wit Battery modelde 625kVA-1670KVA arasında,
         %40 düşük akü akü kullanımı            UBT with PowerBridge modelde ise 625kVA-2500kVA
         Doğal havalandırma                 arasında üretilmektedir. 50 MVA’a kadar ise paralelleme
         Kapasitif güç faktöründe dahi tam kapasitede çıkış  yapılarak çözüm sunulmaktadır.
         verebilme BMS ve birçok haberleşme sistemiyle uyumlu UNIBLOCK-T dinamik KGK isteğe göre aküsüz veya
         Konteynır kabin çözüm opsiyonu           akülü olarak yedeklemesine sahip olduğundan yüksek
         Su soğutmalı çözüm opsiyonu            güvenilirlik gereksinimlerinizi karşılamada yardımcı olur.
         yükten şebekeye akım harmonilerin bastırılması,   akımın 14 katı kadar elemine edilerek selektif kritik yük
         şebekeden yüke gerilim harmonilerinin izolasyonu ve  operasyonunun devamı sağlanır.

         şebekeyle yönlenen kısa devre akımlarının
                                   kullanılması ve çok daha düşük olan AC ripple
         sınırlandırılmasını sağlayarak dekupaj sağlar.
                                   sayesinde bataryaların ömrü %40 daha uzundur.
         POWERBRIDGE kinetik enerji deposu seçimiyle akü
         grubu kullanılmadan yüksek verimde kesintisiz enerji  bertaraf ederek kesintisiz ve stabil enerji sağlar.
         sağlar 21MJ
         ve 16,5MJ seçenekleriyle kısa kesintiler, kinetik enerjinin  olmayan dinamik kgk sistemlerinde harici elektrojen
                                   grupları ile çalışmada çıkış gerilimi ve frekansında
         elektrik enerjisine çevrilmesi yöntemiyle yedekleme
                                   bozulmalar yaşanmaz.
         sağlanmış olur. 1000 kVA gücünde kinetik enerji depolu

         sistem, elektrik kesintilerinde tam yükü 17 saniye boyunca  pervane sayesinde sistem havalandırılması doğal
         destekleyebilir. Dinamik yük şartlarında, ani peak  olarak sağlanır. İlave bir klima sisteminin
         akımlarında bile şebekeden bağımsız senkron motorda  kullanılmasına gerek duyulmaz.
         yeni baştan üretilen gerilim
         KGK çıkışında parazitsiz ve doğal bir sinus elde etmenizi
         sağlar.
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28